Wat is het?brainspaceicosaeder

Brainspace is een methode om zeer efficiënt en effectief in complexe situaties te managen. Een brainspace is een conferentie van 1 tot 3 dagen voor optimale communicatie en informatie in een grote groep. Stafford Beer heeft hiervoor de genetische code uitgevonden: Team Syntegrity (1994). Door een strikt protocol en tijdsdruk gaat een grote groep “syntegreren”: synergie integreren door maximale interactie van deelnemers en topics met absolute vrijheid over de inhoud van de situatie. Brainspace is een nieuwe oplossing om sneller, preciezer, gerichter en betrouwbaarder te functioneren in een complexe wereld. In vergelijking met conventionele workshops presteert Brainspace op een revolutionair niveau.

 

 

 

Deelnemen aan een Brainspace

Het programma van de Brainspace verloopt als volgt:

1.       Identificeren. Op basis van de vooraf bepaalde openingvraag leveren de deelnemers in een individuele brainstorm hun eigen inbreng.

2.       Interacteren. Om van opinies tot topics te komen verkopen de deelnemers hun stellingen aan elkaar op een stellingenmarkt.

3.       Interpreteren. De verkochte stellingen worden ingedikt tot een vast aantal topics en de deelnemers verdelen de topics zelf.brainspacesystemics

4.       Creëren. Tijdens 3 rondes werken teams onder tijdsdruk aan hun topics. Alle deelnemers hebben informatie over alle topics: hierdoor ontstaat resonantie en is na 3 iteraties 90% van de informatie verspreid door de groep. Aan het eind is het actieplan en beslisdocument gereed.

5.       Realiseren. Door zelfcoördinatie kunnen de teams efficiënt en in minimale doorlooptijd hun eigen beste oplossingen implementeren.

Iedere deelnemer heeft drie rollen in het protocol:

  • Als werkgroeplid is een deelnemer inhoudelijk verantwoordelijk voor een topic.
  • Als commentator geeft een deelnemer commentaar op de inhoud en het proces van een werkgroep.
  • Als observator luistert een deelnemer naar andere werkgroepen en/of bekijkt de uitkomsten.


De ondersteuning

Om de deelnemersgroep het snelst tot het beste resultaat te leiden wordt de conferentie door een team ondersteund met verschillende rollen:

  • De organizer vervult de rol van de opdrachtnemer en is eindverantwoordelijk voor de Brainspace.
  • De lead facilitator verzorgt de plenaire delen in het programma van de conferentie.
  • De facilitatoren ondersteunen het proces van werkgroepbijeenkomsten tijdens de drie rondes van de conferentie.
  • De logistici zorgen voor de verspreiding van alle informatie voor, tijdens en na de conferentie.


Brainspace is een registered trademark van Heuris AG uit Zwitserland (
www.heuris.net). Wij werken samen met Heuris AG in een internationaal netwerk voor de methodische ontwikkeling van Brainspace. Voor meer info:


Voor het co-organiseren van conferenties in Nederland werken wij samen met Icodrome BV. Voor meer info:

 brochureDownload brochure Brainspace (PDF 663 Kb)