Van de Wijnckel Adviezen BV kan voor u een onderzoek uitvoeren, op een onafhankelijke basis, naar bijvoorbeeld een mogelijke samenwerking tussen bedrijven.

Een onderzoek naar de vestigingsmogelijkheden van uw bedrijf op een onafhankelijke basis is voor ons ook geen probleem.

Ook bij deze diensten wordt van grof naar fijn gewerkt en wordt er na elke stap teruggekoppeld en vindt er een evaluatie plaats naar de haalbaarheid.

Op deze wijze kan er tussentijds bepaald worden om door te gaan met het onderzoek of het onderzoek te stoppen of eventueel naar een gewijzigd doel bij te sturen.