Van de Wijnckel Adviezen BV kan op een deskundige manier het projectmanagement verzorgen voor kleine en grote projecten. Deskundig projectmanagement bespaart tijd en geld voor onze opdrachtgevers. De medewerkers van Van de Wijnckel Adviezen hebben jarenlange ervaring op het gebied van het uitvoeren van projecten.

Projecten zijn meestal een samenspel van verschillende partijen. Wij zorgen voor een goede samenwerking tussen die partijen met als doel een optimaal resultaat voor onze opdrachtgevers. Om het beste eindresultaat te bereiken, halen wij bij de betrokken partijen de nodige creativiteit en effectiviteit naar boven.

De definitie van projectmanagement is:

Het, door middel van projecten, integreren van mensen, afdelingen, organisaties, middelen en technische mogelijkheden tot het op een gestructureerde wijze oplossen van een gemeenschappelijk onderkende probleemstelling, daarbij rekening houdend met de belangen van de betrokkenen.

 

In het realiseren van projecten is het belangrijk het project goed te beheersen op het gebied van:

 • geld
 • tijd
 • organisatie
 • kwaliteit
 • informatie

Concreet kunnen wij budgetten opstellen, begrotingen controleren, eisen samenstellen of toetsen, risico's inschatten en kwantificeren, adviseren bij vergunningen, het project organiseren en coördineren, onderhandelen met partijen, directie voeren over projecten etc. Door onze brede ervaring zijn we in staat projecten van A tot Z uit te voeren.

Het is binnen projecten belangrijk om van grof naar fijn te werken en de verschillende activiteiten op het juiste moment uit te voeren . Van de Wijnckel Adviezen hanteert daarbij een projectfasering om het project in al zijn facetten beter te beheersen. Een mogelijke projectfasering is:

 • Initiatieffase;
 • Definitiefase;
 • Ontwerpfase;
 • Voorbereidingsfase;
 • Realisatiefase;
 • Nazorgfase.

Uiteraard kan in overleg met de opdrachtgever afgeweken worden van deze fasering of kan er anders mee omgegaan worden. Tenslotte willen wij het beste reultaat bereiken voor onze opdrachtgevers.