logo evides fpVan de Wijnckel Adviezen heeft van Evides opdracht gekregen om een onderzoek uit te voeren naar de projectaanpak binnen het projectbureau van Evides. Op basis van waarnemingen en interviews met betrokken medewerkers zijn er verbetervoorstellen gedaan om de projectaanpak van industrie- en drinkwaterprojecten te optimaliseren. Er is onder andere gekeken naar de organisatie, fasering en bewaking van de projecten.