logo waterbedrijf groningenVan de Wijnckel Adviezen heeft van Waterbedrijf Groningen opdracht gekregen voor het uitvoeren van een onderzoek in het kader van "Professional Excellence" en "Good Housekeeping" binnen hun bedrijf.

 

In dit meerdaags onderzoek zijn medewerkers geïnterviewed en zijn er verschillende productielocaties bezocht.

Waterbedrijf Groningen heeft een samenwerkingsverband met Evides op het gebied van industriewater onder de naam North Water. Ook dit bedrijfsonderdeel is meegenomen in de audit. Gekeken is naar aspecten van projectaanpak, projectbegeleiding en milieu-,veiligheid- en gezondheidssaspecten. Tevens is gekeken naar standaards en de middelen die het bedrijf tot zijn beschikking heeft.

Er zijn in totaal 6 productielocaties bezocht, 3 drinkwaterbedrijven en 3 industriewaterbedrijven. Op de locaties is onder andere gekeken naar de toegepaste voorschriften en de situatie op het gebied van orde, netheid en veiligheid. Op basis van de interviews en de bezoeken van de productielocaties zijn verbetervoorstellen en aanbevelingen opgesteld om het bedrijfsproces nog beter te laten verlopen. Het onderzoek is naar tevredenheid afgerond.