hzlogoeducatie


Op 4 en 5 april 2013 heeft Van de Wijnckel Adviezen in opdracht van de HZ Pabo een Brainspace ge-organiseerd voor de "Expeditie Pabo-HZ".

Het doel van de Expeditie Pabo-HZ is om in september 2014 een nieuw Pabo-curriculum gereed te hebben. De huidige opleiding is nu 7 jaar oud en de Pabo is nu een transitieproject gestart om op verkenning te gaan naar een nieuwe Pabo: de Expeditie. Dit project geeft voor de Pabo ook direct invulling aan de strategische herpositionering die HZ-breed plaatsvindt, zoals de versterking van praktijkgericht onderzoek en het definiëren van specifieke onderzoeks(leer)lijnen. Een landelijk thema is het implementeren van een sterkere kennisbasis in iedere Pabo. De regionale uitdaging voor de Pabo-HZ is om zich adequaat aan te passen aan de demografische ontwikkelingen in Zuidwest Nederland. 

 

icoexpeditiepabohz

 

Deze Expeditie is vooral een grote opportuniteit om hun eigen opleiding grondig te herontwerpen om veelzijdige leerkrachten op te leiden die hoogwaardig onderwijs vormgeven in de 21e eeuw. Deze Brainspace met 28 deelnemers is het startpunt waarmee de Expeditie is gelanceerd. De voorbereiding is gestart in december 2012. Gedurende twee maanden zijn interviews gehouden met de belangrijkste actoren voor de Pabo: studenten, docenten en leerkrachten van basisscholen. In maart zijn alle inzichten uit de verschillende interviews samengebracht en gedeeld op groepsniveau als voorbereiding op de Brainspace.

8 meter aan brainstorms, 30 stellingen, 12 topics, 36 teamgesprekken van ieder een half uur: dit is de gigantische oogst van 28 personen om binnen 2 dagen op coherente wijze een actieplan te formuleren om de nieuwe Pabo-HZ te ontwerpen en te bouwen.