huisjevannikslogoDe nieuwe Smart Services Boulevard van het Innovatie Netwerk Zeeland heeft Van de Wijnckel Adviezen opdracht gegeven om samen een Brainspace te organiseren in hun Open Innovatie Studio. Op 27 april 2010 heeft deze open innovatie bijeenkomst plaatsgevonden in Vlissingen rondom het concept “Huisje van Niks”.


Onze opdrachtgever over de brainspace “Huisje van Niks”:

“In grote lijnen vond ik het een interessante en enerverende dag. Voor mijzelf was in mijn eigen groep opnieuw verrassend hoe groot eigenlijk de kloof is, met name het taalverschil, het verschil in focus en het verschil in aanpak is tussen verschillende disciplines. Ik ben opnieuw bevestigd in mijn standpunt dat samenwerken in multidisciplinair verband echt belangrijk is en veel vaker moet gebeuren om een goede transitie tot stand te brengen naar een duurzame samenleving.”

    Wim Brouwer, Lector Ondernemen & Innoveren, Hogeschool Zeeland.


Het concept Huisje van Niks

In 2009 is het Huisje van Niks ontworpen voor de tentoonstelling Kansen in Zeeland van het CBK in Middelburg. Doel was een zoektocht naar bijzondere vormen van verblijf in Zeeland.

Een team bestaande uit de architecten Karen Nije en Don Monfils van WTS architecten, grafisch ontwerper Jeroen van ’t Leven van Life Design, dichteres Dieuwke Parlevliet en Kitty Henderson en Olaf Griffioen van de gemeente Schouwen Duiveland bedachten een huisje dat zich richt op de prachtige plekken op Schouwen met het thema:huisjevanniks01waar NIKS is, is ALLES te beleven


Tijdens het debat over het ontwerp werd de ambitie geformuleerd om het Huisje van Niks op Schouwen-Duiveland te realiseren als Cradle2Cradle logeerhuisje, als aanzet voor de ontwikkeling van duurzaam toerisme op Schouwen-Duiveland. Gedeputeerde Harry van Waveren sprak tijdens het debat:

“dit is een initiatief dat er gewoon moet komen.”
Brainspace Huisje van Niks

WTS architecten brengt het initiatief nu een stap verder door de eerste schetsen van het Huisje van Niks uit te werken in een Cradle2Cradle ontwerp. Het is de bedoeling om de mogelijkheden van toeristische programma’s rondom het Huisje breed te onderzoeken. Daarom is het Huisje van Niks ingebracht als pilot project in de Open Innovatie Studio van de Smart Services Boulevard.

Binnen de Open Innovatie Studio staat het verzilveren van kansen centraal. De open innovatie studio is een omgeving waar open innovatie kan worden geleerd en beoefend. Er worden cursussen, trainingen en workshops georganiseerd over open innovatie, vormen van samenwerking, alliantiemanagement, samenwerken tussen kleine en grote bedrijven, welke kennis je wel moet delen en welke vooral niet, hoe je ongewenst weglekken van kennis naar de grotere onderneming voorkomt, enz. Aan de hand van concrete innovatieprojecten worden de verschillende vormen van open innovatie in de praktijk gebracht.

Zo ontstaat de mogelijkheid om met Zeeuwse stakeholders op het gebied van duurzaam bouwen en toeristische ontwikkeling het Huisje van Niks snel tot een volwassen Zeeuws product te laten groeien. Om het Huisje van Niks verder uit te werken hebben wij samen met de Smart Services Boulevard een eendaagse Brainspace conferentie georganiseerd, met deze openingsvraag:


"Een Zeeuws belevingsconcept met het Huisje van Niks, hoe halen we er samen zo snel mogelijk uit wat er in zit en wat betekent dat voor mij?”


Op basis hiervan hebben de deelnemers hun eigen agenda gemaakt. Tijdens de dag zijn de thema’s “Handel, Belevingen, Verbindingen, Kwaliteit, Toekomst, Doelgroep” besproken in werkgroepen en zijn er afspraken gemaakt voor vervolgacties. Ons team heeft deze groep ondersteund met een zeer intensief protocol, zodat er maximaal aan de inhoud kan worden gewerkt.

Enkele trefwoorden van de deelnemers: “verrassend, divers, inspirerend, levend, heftig, niet niks, energie, aanleiding voor meer”

Tijdens de opening van de Smart Services Boulevard op 12 mei zijn de resultaten van vervolgacties voor het Huisje van Niks gedemonstreerd. Dit laat ook zien hoe snel brainspace werkt.