hzlogoeducatie


Op
9 februari 2012 heeft Van de Wijnckel Adviezen
in opdracht van de HZ Pabo een Brainspace werkbijeenkomst georganiseerd voor 33 studenten en 3 docenten van de Minor Zorg.
"Ik was op zoek naar een manier om een studieonderdeel van een half jaar (de zgn. "minor" van een HBO studie) meer –inhoudelijke- samenhang te geven, met meer input vanuit studenten te realiseren én waarmee meer studentsturing op verantwoorde wijze zou kunnen worden ondersteund. Ik kwam uit op Brainspace. Brainspace is een leerrijke, interactieve, activerende, levendige, systematische werkvorm waarmee de opleiding een startpunt en kader biedt voor het leren van de student (binnen een bepaalde onderwijseenheid/cursus) en daarmee het begrip "studentsturing" een nieuwe impuls geeft. Voor mij als verantwoordelijk docent was het een vernieuwende impuls, ook voor mijn eigen bijdrage aan de ontwikkeling van de student tot startbekwame leerkracht. Mijn droom is om het werkveld nog meer te betrekken bij de Brainspace en daarmee bij de invulling van het onderwijs (op de pabo)."
 

drs. Marjan Glas, hogeschooldocent aan de Academie voor Educatie en Pedagogiek van de Zeeland University; opleiding: pabo.

 

In meerdere dimensies is deze Brainspace een vernieuwing voor adaptief onderwijs in het HBO. 1 maand vóór de start van de minor zorg zijn studenten en docenten uitgenodigd om hun eerste persoonlijke reflectie in te brengen met deze openingsvraag:

"Een adaptieve leerkracht; hoe willen we hieraan werken binnen onze minor zorg en wat betekent dit voor mij?"

 

Hierdoor hadden de genodigden zich vooraf al expliciet deelnemer gemaakt voor deze 1-daagse Brainspace als start van het semester zorg in het 3e studiejaar. Deze vraag kon de student ook met de mentor op hun stageschool bespreken. Deze gebundelde reflecties gaven ruimte aan de deelnemers om zich te oriënteren op de minor zorg en de concepten van andere deelnemers. De docenten konden zich hierop aanpassen en zelf hun "oriëntatie op de minor zorg en een adaptieve leerkracht" inbrengen. De interactie was dus al volop gestart vóór de Brainspace zelf.

Tijdens de Brainspace zelf is gewerkt met 9 zelfgekozen thema's: "Basisbehoeften", "Individu", "Voorbereiding", "Subsidie", "Maatwerk", "Boeiend onderwijs", "Uitdaging", "Leven lang leren" en "Reflectie". Door het strakke protocol werd het werk van 1 maand in 1 dag gedaan. In de werkgroepen kwamen studenten en docenten op een totaal andere wijze met elkaar in gesprek over "een adaptieve leerkracht". De docenten waren aangenaam verrast over de kwaliteit van de gesprekken en willen dit in de toekomst meer doen. De 9 werkgroepen zijn volledig gefaciliteerd door een mix van ervaren- en nieuw opgeleide facilitatoren van binnen de HZ. De uitkomsten van de Brainspace zijn leerdoelen, onderzoeksvragen en een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) voor de student.

Na de Brainspace zijn de 9 thema's geïntegreerd in het lesprogramma. Ieder college wordt interactief georganiseerd. Uit de Brainspace zijn ook direct intervisiegroepen voortgekomen met een optimale mix van deelnemers en de 9 thema's. Zo wordt het hele semester van de minor zorg een "Brainspace in het groot".

 

"De gehouden Brainspace Minor Zorg is voor mij een openbaring geweest. De wijze waarop jonge mensen geïnspireerd raakten door onderwerpen heeft mij bijzonder getroffen. Voor het verdere proces van de minor zorg heeft de brainspace ertoe geleid dat de student verantwoordelijk is geworden voor zijn leerproces. Er is duidelijk sprake van meer bewustwording van de eigen ontwikkeling en de doelen die nagestreefd worden."

Jos de Jong, hogeschooldocent aan de Academie voor Educatie en Pedagogiek van de Zeeland University; opleiding: pabo.