Op 7 juli 2010 heeft Van de Wijnckel Adviezen in opdracht van de Veiligheidsregio Zeeland een brainspace georganiseerd. De deelnemers van de uitgenodigde organisaties waren te gast bij Rijkswaterstaat in Middelburg. Deze dag is mede mogelijk gemaakt door de Provincie Zeeland.


De deelnemers werden verwelkomd door dhr. Captijn (directeur Veiligheidsregio Zeeland) en dhr. van der Kluit (HID Rijkswaterstaat Zeeland). In een openingsronde introduceerden de deelnemers zich aan elkaar. De groep is samengekomen om met elkaar te bespreken op welke manier data bij calamiteitenbestrijding beschikbaar en voorhanden is: een “datadeeldag” zoals deze bijeenkomst ook wel werd genoemd. Eén dimensie van de complexiteit in de veiligheidsregio ontstaat doordat veel verschillende organisaties binnen en buiten Zeeland met elkaar moeten samenwerken en dit netwerk betrouwbaar moet functioneren. Het was vrij bijzonder om zoveel vertegenwoordigers van deze partners “in the room” bijeen te brengen om samen te werken als een werksysteem. Het conferentielogo van die dag geeft een impressie van de diversiteit van de aanwezige deelnemers.

brainspacevrz0707101vrzconferentielogo070710

 

 

 

 

 

 

 

 Wat onze opdrachtgever over deze brainspace zegt:

"Het was bijzonder om te zien dat de deelnemers de gehele dag, tot aan het laatst toe, gemotiveerd deelnamen aan de verschillende sessies."

  • Erwin Paardekooper, Beleidsmedewerker informatiemanagement, Veiligheidsregio Zeeland


Wat andere deelnemers zeggen:

"Goed om te zien hoe mensen uit zoveel en diverse disciplines een hele dag constructief met elkaar hebben gesproken en dat er concrete afspraken zijn gemaakt."

  • Ada de Waard, Specialist / adviseur GIS-GEOdata, Rijkswaterstaat Zeeland


"Het positieve aan deze dag vond ik dat een grote groep mensen inbreng leverde en gelijkertijd ook betrokken raakte bij het thema. Maar... pas over een jaar of zo durf ik iets over het uiteindelijke resultaat te zeggen."

  • Sjaak Portegies, Senior beleidsmedewerker Openbare Orde en Veiligheid, Provincie Zeeland

brainspacevrz0707102 


De deelnemers hebben zelf 12 thema’s benoemd om tijdens die dag verder met elkaar te bespreken. De ruimte die Rijkswaterstaat hiervoor ter beschikking had gesteld was zeer geschikt. Tijdens 3 werkrondes werkten telkens 4 parallelle themagroepen in aaneengesloten vergaderzalen. Doordat alles dichtbij was, werd snel gewisseld van thema en konden observatoren goed inluisteren bij verschillende themabijeenkomsten. Dit alles verliep in een hoog tempo. In de derde ronde heeft iedere themagroep een actievoorstel gemaakt om uit te voeren na de brainspace.

brainspacevrz0707103 


Deze 12 actievoorstellen zijn in de plenaire zaal opgesteld in een actiemarkt. Hierbij konden de deelnemers zichzelf opnieuw verdelen naar een actie die zij als groep wilden verfijnen om eigenaar van te zijn. Andere deelnemers konden commentaar geven op de acties ter versterking. De dag is afgesloten met een ronde waarin iedere deelnemer zijn/haar eigen vervolgacties in de groep heeft gedeeld. Vele deelnemers vertrokken met concrete acties om de samenwerking tussen de verschillende organisaties te verbeteren.