ecopolicyadelogoOp 28 mei heeft Van de Wijnckel Adviezen de eerste Zeeuwse ecopolicyade finale georganiseerd i.s.m. de Pabo van de Hogeschool Zeeland. Deze finale is de eerste in Nederland!


Ervaringen

Op 28 mei hebben bijna 100 scholieren uit groep 7 en 8 van verschillende Zeeuwse basisscholen aan deze eerste ecopolicyade finale deelgenomen bij de Pabo van de Hogeschool Zeeland als gastheer/vrouw. Zij werden hierbij aangemoedigd door hun begeleiders, dhr. Henk Zielstra (directeur Academie voor Educatie, HZ), mevr. Marjan Glas (Pabo-docente) en andere medewerkers en studenten van de HZ.

 {youtube}2LLSrTbdG7k{/youtube}


De jongeren hebben zelf teams gevormd om het virtuele land Cybernetia in ecopolicy te besturen. In een eerste testronde kon het land ontspannen worden verkend om het doel scherp te krijgen: Cybernetia tot een duurzaam land ontwikkelen om te leven. Daarna zijn twee echte rondes gespeeld, waarin de teams zelf hun scores noteerden op een whiteboard! Hierdoor ontstonden tijdens de dag ware “score schilderijen” die richting de finish steeds meer een ontmoetingsplaats werden met fenomenale scores in slechts enkele uren!

ecopolicy3

Maar tijdens de rondes en de goed verzorgde lunch door de HZ, was er ook ruimte voor ontspanning en het delen van ervaringen in het werken met ecopolicy als intro in netwerkdenken. Veel van deze scholieren werken ook al met systeemdenken op school. Hier is een fractie van de ervaringen die de jongeren zelf hebben opgeschreven tijdens de dag (dit is niet compleet en geselecteerd door Van de Wijnckel Adviezen):

  • “Doorzetten, dan lukt het vanzelf”
  • “Uitproberen en kijken wat werkt”
  • “De Engelse taal is moeilijk en toch leuk”
  • “Dat het een beetje zoals in het echt gaat”
  • “Dat het een erg moeilijk spel is, en dat je erg goed moet denken. Dat je snel moet zijn. Je leert er veel van”
  • “Samenwerken gaat goed”
  • “We vinden het een leuk, vet en cool spel! Dit zou vaker moeten gebeuren!”
  • “De plaatjes veranderen mee met de situatie!”
  • “We hebben geleerd dat ecopolicy belangrijk is omdat je veel van het spel leert. Door het meer te spelen weet je hoe het moet, wat belangrijk is en wat niet”
  • “Je moet erg veel na- en vooruitdenken”
De ervaringen geven een impressie van de dilemma’s waarmee we die dag allemaal hadden te maken. In het begin is er best frustratie omdat niet alles lukt en de complexiteit overweldigend lijkt: maar dit is juist de kracht van netwerkdenken, om in complexe situaties effectief te handelen.

ecopolicy4


Door het ervaringsleren met ecopolicy zijn deze teams toch in staat geweest om in zeer korte tijd de situatie in Cybernetia te verbeteren, en dat is een Olympische prestatie! De “best of the best”, het team van de St. Jozefschool uit Eede, hebben met 93 punten (op 100!) na 12 jaar regeren de hoofdprijs in de wacht gesleept: de ecopolicyade Award en de game ecopolicy om verder te spelen! Alle andere teams zijn van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de nieuwe ecopolicyade in het nieuwe schooljaar 2010/11!


Terug- en vooruitkijken

Deze finale was het sluitstuk van het eerste jaar ecopolicyade in Nederland. Als startjaar kijken wij terug op een goed begin voor jong en oud: van basisscholieren tot volwassen professionals die in allerlei events met ecopolicy hebben gewerkt, verspreid over Nederland en zelfs België. In het nieuwe schooljaar 2010/11 willen wij verder bouwen op deze ervaringen voor een levendige ecopolicyade met impact. Belangrijk hierbij is om de game als leermiddel in de context te plaatsen van “een eigen netwerk maken van eigen situaties”, kortom: netwerkdenken in de praktijk brengen. Hierbij kan Van de Wijnckel Adviezen helpen om de methodes die achter ecopolicy zitten te verbinden met jongeren, hun begeleiders en hun thema’s en projecten die leven in school en in de samenleving. Dit moet één sluitend geheel vormen en dat is de uitdaging voor het komend jaar! Voor deze ontwikkeling is het essentieel om met de juiste partners samen te werken, waar de HZ een uitstekend voorbeeld van is!

ecopolicy® en ecopolicyade® zijn intellectueel eigendom van Malik Management.


Download:

HZ - Pabo - Systeemdenken & ecopolicy


Links:

Software direct bestellen:                                         www.frederic-vester.de/eng/shop

Ecopolicyade @ malik management:                            www.malik-management.com   

Ecopolicyade in Duitsland:                                         www.ecopolicyade.info