logosvd

 

Op 23 april 2013 is de tweede editie van de Zeeuwse finale "Krimpprovincie" georganiseerd in het gemeentehuis in Zierikzee. Dit jaar is de "Krimp Award" uitgereikt aan het team "Poortvernieuwing" van Pontes Pieter Zeeman uit Zierikzee.

 

Vier adviesteams van de scholen Zwin College (Oostburg), Pontes Pieter Zeeman (Zierikzee) en Prins Maurits (Middelharnis) hebben tijdens het eindevenement hun adviezen en oplossingen gepresenteerd aan hun opdrachtgevers om de leefbaarheid duurzaam op peil te houden in Zeeland. Gemeente Schouwen-Duiveland had de opdracht verstrekt aan 1e en 2e jaars havo/vwo-scholieren van Prins Maurits en Pontes Pieter Zeeman om met een concreet plan te komen om de wijk Poortambacht in Zierikzee te verduurzamen. Gemeente Sluis heeft het team van Zwin College (vwo4) de opdracht gegeven om de leefbaarheid in Sluis te onderzoeken en adviezen te geven om de leefbaarheid de komende twee decennia duurzaam op peil te houden.

 

 

Na een scherp en boeiend stellingendebat (o.l.v. Daphne Teeling, regiodirecteur IVN Zuidwest), hebben alle teams hun oorkonde ontvangen uit de handen van burgemeester Rabelink van Schouwen-Duiveland. Het team "Poortvernieuwing" van Pontes Pieter Zeeman heeft de Krimp Award gewonnen voor hun haalbare adviezen voor de wijk Poortambacht en hun volwassen presentatie als "jong" adviesbureau.

Volgende editie

Komend schooljaar zullen naast het Zwin College nog meer Zeeuws-Vlaamse scholen deelnemen aan dit project. Zeeuws-Vlaanderen is namelijk één van de top-3 krimpregio's in heel Nederland en wil graag haar jongeren actief betrekken om de leefbaarheid op peil te houden. Sterker nog, dit jaar is De Rede uit Terneuzen ook al op onderzoek gegaan i.s.m. het Zeeuws-Vlaams platform "Uw Nieuwe Toekomst". Hoewel De Rede niet heeft deelgenomen aan deze finale, zijn er wel 11 teams in gesprek gegaan met regionale belanghebbende partijen om gerichte oplossingen voor Terneuzen te bedenken!

 

Sponsoren

logogemeentesluislogoprovinciezeeland logostimuleringsfondsrabobankwzvlaanderen

logogemeentesdlogorabobankoosterscheldelogount

 

Links

Krimp Award jongeren Pontes Pieter Zeeman

Scholen voor Duurzaamheid "Krimpprovincie"