logo onbegrensd zvlVan de Wijnckel Adviezen heeft van Onbegrensd Zeeuws-Vlaanderen opdracht gekregen voor het begeleiden van diverse scholen in Zeeuws-Vlaanderen die deelnemen aan het project Leefbaarheid Zeeuws-Vlaanderen 2015.

Met behulp van Ecopolicy zullen leerlingen van het Zwin College en Stedelijke scholengemeenschap De Rede een onderzoek uitvoeren naar de leefbaarheid in Zeeuws-Vlaanderen. Aan de hand van interviews met organisaties en personen, hun eigen bevindingen en de uitkomsten van Ecopolicy zullen de leerlingen een beeld schetsen op het gebied van werken, wonen, uitgaan, milieu, onderwijs etc. Dit jaar zal er ook over de grens worden gekeken en zullen er bezoeken worden gebracht aan scholen over de grens met als doel om informatie onderling uit te wisselen.

De resultaten zullen worden gepresenteerd aan onder andere de gemeentebesturen en vervolgens zal er een winnaar worden gekozen op basis van de beste presentatie en de meest bruikbare elementen voor de streek.

Voorgaande jaren is dit project ook al uitgevoerd met een groot enthousiasme van de leerlingen. Naast dit onderzoek doen de leerlingen ook ervaring op met het interviewen van personen en komt men in aanraking met het bedrijfsleven.

De planning is de resultaten in de maand mei te presenteren.