logo sioo
Op 10 mei 2012 heeft Mike van de Wijnckel een Ecopolicy workshop verzorgd in de opleiding Succesvol Verandering Organiseren van Sioo.



Ecopolicy. Handelen in conflict
en (on)macht.


Deze Ecopolicy workshop is uitgevoerd voor 21 ervaren middenmanagers die werkzaam zijn in de publieke sector. Iedere deelnemer heeft te maken met een taaie veranderopgave in hun werksituatie. Ecopolicy is ingezet in de module "Vrienden Maken" over bewegen in complexe netwerken, het sluiten van vitale coalities, over macht en conflict en hoe daarmee om te gaan in de eigen veranderopgave. 





In 5 parallelle teams zijn 3 simulatierondes uitgevoerd. Er wordt steeds op drie niveaus tegelijkertijd geleerd: via de simulatie worden vaardigheden ontwikkeld in netwerkdenken om betrouwbaar te functioneren in complexe situaties, in het team wordt geleerd te handelen in conflict en (on)macht om tot interventies te komen in de simulatie en op persoonlijk vlak is er iedere ronde ruimte om op het eigen handelen te reflecteren.

Links

www.sioo.nl

Sioo opleiding Succesvol Verandering Organiseren