foto_arkemaDe opdracht bestaat uit het uitvoeren van een Maintenance Quick Scan die is gebaseerd op zes "Bouwstenen": 

  • Onderhoudsconceptoptimalisatie;
  • Configuratie Management;
  • Workflow Management;
  • Resource Management;
  • Financial Control;
  • Prestatie Management.

 

Voor alle Bouwstenen zijn introducties georganiseerd voor de betrokken deelnemers. Met behulp van dialogen zijn de gewoontes en unieke denkwijzen van de deelnemers geïdentificeerd. In dit project wordt veel aandacht besteed aan de betrokkenheid van de deelnemers. Dit maakt veranderingen mogelijk in het onderhoudsysteem.

 

Op basis hiervan is de kwaliteit van het huidige onderhoudsysteem bepaald met het concept maintenanceQUOTIËNT, aangeduid met mQ. Dit is een relatieve waarde op een schaal van 0 tot 10, het geeft een indicatie in hoeverre het onderhoudsysteem geschikt is voor gebruik. Hiermee kan tegelijkertijd de aanvullende factor van het mQ worden geïdentificeerd: het Verbeterpotentieel (10-mQ). Tevens zijn voor iedere Bouwsteen Verbetergebieden vastgesteld. Het periodiek uitvoeren van de Maintenance Quick Scan toont relatieve verbetering aan. Deze Maintenance Quick Scan is een eigen ontwikkeling van Van de Wijnckel Adviezen BV.

 

Fase 2 van ARKEMAIN 2007 bestaat uit de volgende stappen:

  • Projectdoelstelling(en) vaststellen;
  • Verbeterpunten vaststellen;
  • Ontwerpen van interventies;
  • Waardebepaling van interventies.

 

In deze aanpak wordt systeemdenken gestimuleerd. Hierdoor worden de interacties tussen de "Bouwstenen" geïdentificeerd om bij complexe uitdagingen tot duurzame oplossingen te komen.