gruva about pageVan de Wijnckel Adviezen heeft opdracht gekregen voor het uitvoeren van een onderzoek naar energiebesparende maatregelen bij Gruva Techniek BV in Cadzand.

Gruva Techniek vervaardigd wielen voor de landbouw en industrie. Als gevolg van het hoge verbruik van elektriciteit was Gruva Techniek door de Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland (RUD) verplicht om een onderzoek in te stellen naar energiebesparende maatregelen. In het onderzoek zijn zowel  de gebouwen als de productieinstallaties meegenomen en is naast de electriciteit ook het gasverbruik van Gruva Techniek BV meegenomen.

In het onderzoek zijn energiebesparende maatregelen van de verlichting onderzocht wat een behoorlijke besparing opleverde. Op het gebied van de productieinstallaties zijn maatregelen onderzocht voor laser- en plasmasnijders, wasmachines, straalmachines, persen, compressoren, lasapparatuur etc.

Ook zijn de ventilatie- en verwarmingsinstallaties in het onderzoek meegenomen. Door het toepassen van stralingsverwarming in plaats van heaters en het plaatsen van een warmtewiel in het ventilatiesysteem van de spuitcabine kan het gasverbruik fors worden teruggebracht. Met deze maatregel van stralingsverwarming wordt tevens het klimaat voor de werknemers verbeterd in de wintersituatie.

Naast al deze maatregelen kan er met gedragsverandering van mensen ook veel worden bereikt om energie te besparen.

Door de RUD is gesteld dat alle maatregelen die een terugverdientijd hebben van 5 jaar of minder uitgevoerd moeten worden. Dat is voor het bedrijf zelf ook economisch verantwoord. Alle mogelijke subsidieregelingen die op dit moment van kracht zijn, zijn meegenomen in de terugverdientijden.

Gruva Techniek BV zal de komende tijd de aanbevelingen zoals genoemd in het onderzoeksrapport uitvoeren en op deze manier zorgen voor een lagere energierekening en een bijdrage leveren om het milieu minder te belasten.