Schema_waterketenVan de Wijnckel Adviezen BV heeft opdracht gekregen om een onderzoek te doen naar de mogelijkheden in de waterketen in Zeeuws-Vlaanderen. In het onderzoek zijn de gemeentes Hulst, Terneuzen en Sluis, Waterschap Zeeuws-Vlaanderen en Evides betrokken. Dit onderzoek wordt ondersteund door de Provincie Zeeland.

Als eerste fase zal er een inventarisatie plaatsvinden naar de (on)mogelijkheden in de waterketen. Er zal onder andere gekeken worden naar het verhogen van de efficiëncy en gekeken worden naar mogelijke besparingen in de waterketen.

In het onderzoek zullen ook de ervaringen van soortgelijke onderzoeken in Nederland meegenomen worden.