BASF_logo

Van de Wijnckel Adviezen heeft in opdracht van BASF Antwerpen een Praktijkopleiding Process Reliability Analyse georganiseerd. Het doel van deze opleiding was om een team van BASF in staat te stellen om zelf de prestaties van hun eigen productieprocessen te meten met Process Reliability Analyse.


Wat onze opdrachtgever over deze opleiding zegt:

"Met de opzet van PRA en testanalyses van twee jaar geleden in het achterhoofd, ben ik open en zonder voorafgaande bedenkingen aan de training begonnen. De opzet was voor mij: kan ik op basis van statistiek een beeld krijgen van de performantie van onze installaties en dat binnen een redelijk tijdskader? Vanuit dat standpunt was de training praktisch en to-the-point. De combinatie van theorie en praktijk, met gebruik van onze eigen data, was een ideale combinatie. Ook de theoretische zijstapjes waren nodig, want dankzij deze tripjes door de statistiek, komt ook de klik om de aanpak te begrijpen. Door de analyses krijgen we nu high level een vrij snelle blik op de mogelijkheden van onze installaties en kunnen we onze klanten triggeren om de verliezen te analyseren, te verantwoorden en eventueel te minimaliseren. Na wat oefenen wordt één ding duidelijk: een vervolg komt er zeker aan.  Statistische benadering is één, maar interpretatie is twee. Een gesprek met onze productiecollega’s is nodig en bevestigt mijns inziens de realistische tijdspanne van 1 jaar."

  • Herman Baets, Manager Technical Governance 


"De opleiding is bondig en “to-the-point". Je kan zeer snel je eigen PRA grafieken opstellen op basis van een voorgekauwde dataset. Als je als buitenstaander een bepaalde installatie aan het screenen bent, kan je in de meeste gevallen snel herkennen waar de focus ligt: op de zichtbare reliability verliezen of op de meer verborgen efficiency verliezen. In een aantal gevallen vind ik het niet evident om eenduidig dit onderscheid te definiëren tussen de reliability en de efficiency verliezen omwille van de aard van het verloop van de Weibull plots. Voor een diepgaande interpretatie van de PRA resultaten die leiden tot opstelling van concrete actieplannen, heb je mijns inziens buiten interactie met het betrokken bedrijf meer opleiding en praktijkoefening nodig." 

  • Jan Orband, Senior Project Opal 21 


De voorbereiding 

Vanaf de start was de intentie helder: om binnen een tijdsperspectief van 1 jaar zelf processen van BASF Antwerpen te kunnen analyseren. Dit is essentieel, want naast het ontwikkelen van persoonlijke vaardigheden om met dit meetinstrument te werken zullen er ook gesprekken op gang komen met productieteams om tot nieuwe verbeteracties te komen. Om het rendement van deze opleiding te maximaliseren, worden de eigen productieprocessen onder de loep genomen door de deelnemers om hiermee direct te kunnen handelen in de praktijk. Dit waren voor BASF de top-3 bedrijven met de hoogste verbeterprioriteit. De productiedata is zelfs aangeleverd voor de afgelopen drie jaar van 50 installaties van BASF Antwerpen: 150 datasets die in minder dan twee dagen gereed waren. Dit illustreert hoe snel Process Reliability Analyse werkt met minimale inspanning.


“Een introductie in Process Reliability Analyse”

In de eerste sessie wordt een analyse van A tot Z doorlopen. Stap voor stap wordt de eigen productiedata gereed gemaakt voor een process reliability plot. Iedere deelnemer nam één van de top-3 bedrijven voor zijn of haar rekening. Iedereen start individueel met het maken van een plot in de SuperSMITH software. Het zelf uitwerken van een plot is cruciaal, want PRA leeft pas als je het met je eigen data ziet. Dit is de basis om de volledige werking van een Weibull plot voor productiedata te bespreken.


Zelf analyses maken

Tijdens de twee weken tussen de twee sessies heeft iedere deelnemer zelfstandig de demonstratieanalyses voor zijn/haar gekozen bedrijf gemaakt. Tevens werden alle resultaten in een totaaloverzicht uitgewerkt. Door het gebruik van Weibull statistiek kunnen de prestaties van alle processen met elkaar worden vergeleken, ondanks dat er verschillende producten worden gemaakt. Voor alle processen worden de procesbetrouwbaarheid, -stabiliteit en -effectiviteit bepaald. Alle productieverliezen worden berekend en geprioriteerd op basis van het hoogste economisch potentieel.


“Process Reliability Analyse voor gevorderden”

In de laatste sessie werden de zelfgemaakte analyses verder behandeld. De focus lag hierbij op hoe de deelnemers een plot interpreteren en met welke zoekregels zij zelf tot een gegronde analyse kunnen komen. Als laatste wordt een werkmodel voorgesteld om dit meetsysteem in de eigen praktijk in te richten. Het kiezen van geschikte meetfrequenties is hierbij belangrijk. Uiteindelijk moet PRA als een overkoepelende navigator werken om ieder verbeterproject mee te sturen en te monitoren.


Vervolg

De doorlooptijd van de start tot de afronding van deze opleiding is 3 maanden. Om maatwerk te kunnen leveren is de maximale groepsgrootte 5 deelnemers. Het opgeleide team van BASF brengt technisch, economisch en procestechnologisch vakmanschap bij elkaar. Na de opleiding blijft Van de Wijnckel Adviezen het team ondersteunen om regelmatig hun eigen analyses te toetsen. De kracht is dat deze analyse zeer snel een overzicht geeft voor alle disciplines in de organisatie. Met een geleidelijk tempo maken de medewerkers van BASF zo metingen voor alle productieprocessen op de site in Antwerpen.