Door Van de Wijnckel Adviezen zijn er projecten uitgevoerd voor verschillende opdrachtgevers en in diverse sectoren, van infrastructuur tot aan bouwprojecten, voor (semi)overheid, zorginstellingen en bedrijfsleven, vanaf het Programma van Eisen tot en met de uitvoering van het project, oplevering en nazorg.

Niet alle uitgevoerde projecten staan op de website. Wij hebben opdrachtgevers die in verband met mogelijke gevoelige informatie uit commercieel oogpunt of om veilgheidsredenen het niet wenselijk vinden dat de projecten gepubliceerd worden of openbaar worden gemaakt.

 

Klik links op het project van uw keuze voor meer informatie.