HertenparkIn Groede wordt het voormalige hertenpark geheel gerenoveerd en wordt aangepast aan de huidige wensen van de bezoekers. Het nieuwe park wordt vorm gegeven door middel van aparte kamers. Elke kamer heeft een thema, van beestenboel tot labyrint. In Groede Podium staan vele bunkers, die ontgraven zullen worden en ingepast worden in de verschillende kamers. De beleving krijgt extra aandacht.

In het park wordt een doe- en infocentrum gebouwd, is er een mobiliteitsknooppunt en nog veel meer leuke dingen te beleven. Doorheen Groede Podium loopt een fietspad dat de verbinding vormt tussen Groede en de kust.

Omheen het park wordt 9 ha. recreatienatuur aangelegd. Door deze uitbreiding zijn er meer mogelijkheden. De 9 ha.recreatienatuur wodt aangelegd in het kader van "Rood voor Groen". Groede Podium is het eerste project in Zeeland in het kader van "Rood voor Groen" dat in uitvoering is.