Wat is een Workspace?

Een Workspace is een systeemoplossing om de prestaties van werksystemen te verbeteren.


workspacepra-nl


Wat doet een Workspace?

Effectief managen van een resultaatverantwoordelijke eenheid.

In een Workspace worden tools met precieze protocols ingezet voor een integraal managementsysteem om een strategie om te zetten in resultaat. De tools werken door op verschillende dimensies: van organisatie naar personen en van een tijdshorizon van korter naar langer dan 1 jaar. De tools zijn op basis hiervan in 4 modules ingedeeld:

Module 1: Brainspace.
Een groep van 30 personen bepaalt de strategie voor de resultaatverantwoordelijke eenheid.

Module 2: Werksimulaties.
Kleine werkgroepen simuleren een productieproces voor procesverbetering.

Module 3: Support.
Individuele medewerkers ondersteunen om hun persoonlijke assignments te realiseren.

Module 4: Meten.
Prestaties meten van productieprocessen met Process Reliability Analyse en Forecasting.


workspace4modules-nl
Een Integraal Management Systeem op basis van het "Integrated Management System" van Prof. Dr. Fredmund Malik.

Downloads

Brochure Workspace